Obec Šebestěnice, 286 01 Čáslav | tel.: 327 390 320

Nakládání s osobními údaji

Pověřenec (data protection officer - DPO):

Mikroregion Čáslavsko - mail mikroregioncaslavsko@gmail.com

Pověřenec: Mikroregion Čáslavsko – Marie Francová, mobil 724 188 659

Popis zpracování a ochrany osobních údajů a informací v obci Šebestěnice.

Nakládání s osobními údaji - Dokument ke stažení

Jak uplatnit práva, vyplývající ze zpracování osobních údajů Obcí?

Obec Šebestěnice, Šebestěnice 60, 286 01 Čáslav (dále jen Obec), jako správce osobních údajů, zpracovává údaje o fyzických osobách na základě zákonné povinnosti.

Každá fyzická osoba se může na Obec obrátit s žádosti o sdělení, zda Obec o ní zpracovává osobní údaje. Toto právo je možné uplatnit jednou ročně, odpovědi na častější žádosti mohou být Obcí zpoplatněny.

Občan (fyzická osoba), o němž Obec zpracovává osobní údaje, má podle právních předpisů o ochraně osobních údajů následující práva:

- právo na přístup k osobním údajům,

- právo na opravu osobních údajů,

- právo na výmaz osobních údajů,

- právo na omezení zpracování osobních údajů,

- právo na přenositelnost osobních údajů,

-právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,

- právo na odvolání poskytnutého souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Každé z těchto práv má však určitá omezení či výjimky. Obec každou žádost o uplatnění některého práva oprávněnou fyzickou osobou posoudí ve vztahu k těmto omezením, a na žádost odpoví ve lhůtě 30 dnů od doručení žádosti.

Na Obec je možné se k uplatnění uvedených práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím písemné žádosti, doručené do datové schránky, emailové schránky obec@sebestenice.cz či do kanceláře starostky Obce, nebo poštou na adresu Obce, nebo pověřenci pro ochranu osobních údajů:

Výše uvedenými způsoby se mohou fyzické osoby na Obec obracet také v případě údajů zpracovávaných na základě uděleného souhlasu, pokud se rozhodnou svůj souhlas odvolat.

Kraj: Středočeský

Okres: Kutná Hora

Pověřený úřad: MěÚ Čáslav