Obec Šebestěnice, 286 01 Čáslav | tel.: 327 390 320

Zákony a vyhlášky

Zákony

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Místní vyhlášky

Vyhláška účinnost
Obecně závazná vyhláška č.7/2004, o čistotě veřejných prostranství, čištění chodníků a udržování veřejného pořádku na pozemcích vlastních nebo v užívání
 20.7.2000
Obecně závazná vyhláška č.1/2002, kterou se stanoví dvousložková forma úhrady vodného
 26.3.2002
Obecně závazná vyhláška č.5/2003, o regulaci pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích
23.2.2003
Obecně závazná vyhláška č.3/2004, o místních poplatcích
1.1.2004
Obecně závazná vyhláška č.2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních a bio odpadů
1.1.2016

Kraj: Středočeský

Okres: Kutná Hora

Pověřený úřad: MěÚ Čáslav