Obec Šebestěnice, 286 01 Čáslav | tel.: 327 390 320

Zákony a vyhlášky

Zákony

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Místní vyhlášky

Vyhláška účinnost
Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
1. 1. 2022
Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 1. 1. 2022
Obecně závazná vyhláška č.4/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství1.1.2020
Obecně závazná vyhláška č.3/2019, o místním poplatku ze psů1.1.2020
Příloha k vyhlášce č.2/20191.1.2020
Obecně závazná vyhláška č.2/2019, o místním poplatku za komunální odpad 1.1.2020
Obecně závazná vyhláška č.1/2019, o shromažďování, sběru, třídění a využívání odpadů1.4.2019
Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu22.2.2016
Obecně závazná vyhláška č.7/2004, o čistotě veřejných prostranství, čištění chodníků a udržování veřejného pořádku na pozemcích vlastních nebo v užívání
 20.7.2000
Obecně závazná vyhláška č.1/2002, kterou se stanoví dvousložková forma úhrady vodného
 26.3.2002
Obecně závazná vyhláška č.5/2003, o regulaci pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích
23.2.2003
Obecně závazná vyhláška č.2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních a bio odpadů
1.1.2016

Kraj: Středočeský

Okres: Kutná Hora

Pověřený úřad: MěÚ Čáslav