Obec Šebestěnice, 286 01 Čáslav | tel.: 327 390 320

Archiv 2019

1. Nabídky, pozvánky, akce

Název dokumentu Vyvěšeno Sejmuto
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 30. 12. 201923.12.2019 
Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 - o místním poplatku za užívání veř. prostranství3. 12. 2019 
Obecně závazná vyhláška č.3/2019 - o místním poplatku ze psů3. 12. 2019 
Obecně závazná vyhláška č.2/2019 - o místním poplatku za odstraňování odpadů3. 12. 2019 
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 2. 12. 201920. 11. 2019 
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 21. 10. 201914.10.2019 
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 19. 8. 201912.8.2019 
Výzva k podání cenové nabídky - víceúčelové sportovní hřiště9. 7. 2019 
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 28. 6. 201920.6.2019 
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 27. 5. 201920.5.2019 
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 25. 3. 2019 18.3.2019 
Baby Box - poděkování 6.3.2019 
Poděkování za účast při pátrání po nezvěstné osobě   
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 28. 1. 201921. 1. 2019 
Tříkrálová sbírka 2019   

2. Sdělení od jiných úřadů a institucí

Název dokumentu Vyvěšeno Sejmuto
Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy8. 12. 2019 
VHS - oznámení o změně ceny vodného pro rok 20209. 12. 2019 
Veřejná vyhláška o návrhu 3.aktualizace územního rozvoje Středočeského kraje2. 10.2019 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, neznámí vlastníci9. 9. 2019 
Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy5. 9. 2019 
Městský úřad Čáslav, Veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu22.7.2019 
Veřejná vyhláška - uplatňování územního plánu Vlkaneč25. 6. 2019 
EKO-KOM - osvědčení o úspoře emisí17.6.2019 
Městský úřad Čáslav, Veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu3.6.2019 
VHS Vrchlice- Maleč, a. s., výpočet ceny za rok 201829. 4. 2019 
Městský úřad Čáslav, Veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu26.4. 2019 
Finanční úřad pro SK, Veřejná vyhláška25. 4. 2019 
Ministerstvo zemědělství 10.4.2019 
Krajský úřad Středočeského kraje, kůrovcová kalamita 6.3.2019 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, neznámí vlastníci 6.3.2019 
VHS - poplatky za vodné na rok 2019   

3. Odpady

Název dokumentu Vyvěšeno Sejmuto
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o odpadech 5. 3. 2019 
Poplatky za svoz odpadů na rok 201918.2.2019 
Svozový leták na rok 2019 4.2.2019 

4. Rozpočty a rozpočtová opatření

Název dokumentu Vyvěšeno Sejmuto
Plynofikace Ledečsko - rozpočtové opatření16.12.2019 
Plynofikace Ledečsko - Schválený rozpočet na rok 20203. 12. 2019 
Rozpočtové opatření č. 53. 12. 2019 
Schválený rozpočtový výhled na roky 2021 - 20243. 12. 2019 
Schválený rozpočet na rok 20203. 12. 2019 
Plynofikace Ledečsko -Návrh rozpočtu na rok 202031.10.2019 
Rozpočtové opatření č. 429. 10. 2019 
Návrh rozpočtového výhledu na roky 2021 - 202429. 10. 2019 
Návrh rozpočtu na rok 202029. 10. 2019 
Plnění rozpočtu ke 30. 9. 201920. 10. 2019 
Rozpočtové opatření č. 326.8.2019 
Rozpočtové opatření č. 21.7.2019 
Rozpočtové opatření č. 15.6.2019 
Mikroregion Čáslavsko - Schválený rozpočet20196.2.2019 
Plynofikace Ledečsko - rozpočtové opatření 21. 1. 2019 
Mikroregion Čáslavsko - Návrh rozpočtu na rok 2019 29.12.2018 
Plynofikace Ledečsko - Schválený rozpočet na 2019 12.12.2018 
Schválený rozpočet na rok 2019 3. 12. 2018 
Rozpočet na rok 2018 20.12.2017 
Rozpočet na rok 2017 29.12.2016 
Rozpočtový výhled na roky 2020 - 2023 3. 12. 2018 

5. Závěrečný účet obce

Název dokumentu Vyvěšeno Sejmuto
Schválení závěrečného účtu za rok 2018 26.3.2019
Schválení účetní závěrky za rok 2018 26.3.2019
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 6. 3. 2019 
Hospodaření za rok 2018 s komentářem , FIN , Výkaz zisku a ztrát, Rozvaha ,Příloha, Dotace 27. 2. 2019 
Návrh závěrečného účtu za rok 2018 27. 2. 2019 
Návrh účetní závěrky za rok 2018 27. 2. 2019 

6. Dokumenty

Název dokumentu Vyvěšeno Sejmuto
Výroční zpráva - poskytnuté informace 2018 25. 2. 2019 

Kraj: Středočeský

Okres: Kutná Hora

Pověřený úřad: MěÚ Čáslav