Obec Šebestěnice, 286 01 Čáslav | tel.: 327 390 320

Archiv 2017

Dokumenty vyvěšené v roce 2017

Název dokumentu Vyvěšeno Sejmuto
Plynofikace Ledečsko - schválený rozpočet na rok 201828.12.2017
Mikroregion Čáslavsko - schválený rozpočet na rok 201828.12.2017
Oznámení o době a místě konání prezidentských voleb
28.12.2017
Rozpočtové opatření č. 9
28.12.2017
Schválený rozpočet pro rok 2018
20.12.2017
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu 20.12.201731.12.2017
Oznámení o svolání zasedání okrskové volební komise
18.12.2017
Oznámení o záměru pronájmu pozemků1.12.2017
Oznámení VHS - změna vodného 11.12.201731.12.2017
Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 18.12.2017 11.12.201719.12.2017
Návrh rozpočtu 2018 a střednědobý výhled Mikroregionu Čáslavsko 27.11.201715.12.2017
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků 27.11.201715.12.2017
Rozhodnutí státního pozemkového úřadu15.11.20173.12.2017
Zápis za zasedání zastupitelstva 6.11.2017 13.11.201730.11.2017
Opatření ministerstva zemědělství 13.11.201730.11.2017
Rozpočtové opatření13.11.201730.11.2017
Kotlíková dotace 30.10.201730.11.2017
Pozvánka na zasedání zastupitestva dne 6.11.2017 30.10.20177.11.2017
Výsledky voleb 23.10.201723.11.2017
Návrh obecního rozpočtu 2018   a rozpočtový výhled pro roky 2019-202223.10.201723.11.2017
Návrh rozpočtu DSO Plynofikace Ledečsko20.10.201720.11.2017
Oznámení o době a místě konání voleb 4.10.201720.10.2017
Zápis ze zasedání zastupitelstva 2.10.20174.10.201720.10.2017
Svolání zasedání okrskové volební komise 25.9.20172.10.2017
Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 2.10.2017 25.9.20172.10.2017
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí 18.9.201730.9.2017
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 18.9.201730.9.2017
Veřejná vyhláška ministerstva zemědělství 18.9.201730.9.2017
Rozpočtové opatření č. 7 a zápis ze zasedání zastupitelstva 6.9.201730.9.2017
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Seznam politických stran
4.9.201730.9.2017
Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 28.8.2017 21.8.201731.8.2017
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci 17.7.201731.7.2017
Rozhodnutí Státního pozemkového úřadu3.7.201720.7.2017
Nařízení Středočeského kraje o zabezpečení požární ochrany3.7.201720.7.2017
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 26.6.2017 a rozpočtové opatření č. 63.7.201720.7.2017
Osvědčení o úspoře emisí 26.6.201710.7.2017
Záverečný účet DSO Plynofikace Ledečsko 26.6.201710.7.2017
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 26.6.2017 19.6.201730.6.2017
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 29.5.2017 a rozpočtové opatření č. 512.6.201730.6.2017
Oznámení o projednávání návrhu zprávy o uplatňováí územního plánu Šebestěnice a její vystavení k veřejnému nahlédnutí 5.6.201730.6.2017
Svoz nebezpečného a objemného odpadu29.5.201710.6.2017
Pozvánka na mimořádné zasedání zastupitelstva 29.5.2017 22.5.201730.5.2017
Pozvánka k závěrečnému jednání 18.5.201730.5.2017
Zápis ze zasedání zastupitelstva 24.4.2017 a rozpočtové opatření č. 4 28.4.201710.5.2017
Porovnání pro vodné a stočné 28.4.201710.5.2017
Veřejná vyhláška finančního úřadu28.4.201710.5.2017
Výroční zpráva o poskytování informací25.4.20175.5.2017
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY23.4.201730.4.2017
VHS Kutná Hora - novinky ve vyúčtování, odečtech a smlouvách od roku 201723.4.201730.4.2017
Vyúčtování Mikroregion Čáslavsko 11.4.201730.4.2017
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 11.4.201730.4.2017
Dokumentace - pozemkové úpravy Šebestěnice  
Rozpočet Plynofikace Ledečsko   
Zápis ze zasedání zastupitelstva 27.3.2017 a rozpočtové opatření 330.3.201730.4.2017
Hospodářský plán MAS - Lípa  
Svoz komunálního odpadu 20.3.201731.3.2017
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 20.3.201731.3.2017
Návrh závěrečného účtu
Výsledek hospodaření za rok 2016 s komentářem
FIN , Rozvaha , Příloha , Výkaz zisku a ztráty
Rozpis dotací
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce
10.3.2017
Zápis z mimořádného zasedání 6.3.2017 a rozpočtové opatření 210.3.201731.3.2017
Návrh rozpočtu mikroregion Čáslavsko 20.2.201728.2.2017
Zápis ze zasedání zastupitelstva 30.1.2016 a rozpočtové opatření 16.2.201728.2.2017
Pozvánka na zastupitelstvo 16.2.201728.2.2017
Výzva MAS č.1 a pozvánka 16.2.201728.2.2017
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Plynofikace Ledečska 7.2.201728.2.2017
Záměr obce - bezplatný převod pozemku 7.2.201728.2.2017
Poplatky pro rok 2017 7.2.201728.2.2017
Zasedání zastupitelstva obce pro rok 20177.2.201728.2.2017
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 30.1.201723.1.201730.1.2017
Tříkrálová sbírka15.1.201730.1.2017
Smlouva o pořízení věcného břemene 15.1.201730.1.2017

Kraj: Středočeský

Okres: Kutná Hora

Pověřený úřad: MěÚ Čáslav