Obec Šebestěnice, 286 01 Čáslav | tel.: 327 390 320

Návrh závěrečného účtu za rok 2012

Návrh závěrečného účtu za rok 2012

Závěrečný účet za rok 2012 v bodech:

  1. Výsledek hospodaření za rok 2012 s komentářem
  2. Výkazy – Výkazy pro hodnocení plnění rozpočtu, rozvaha, příloha,výkaz zisku a ztráty

(připraveny v kanceláři obecního úřadu k nahlédnutí)

  1. Rozpis dotací za rok 2012

(připraven v kanceláři obecního úřadu k nahlédnutí)

  1. Přezkoumání hospodaření obce Šebestěnice za rok 2012

Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Šebestěnice za rok 2012 s výrokem „bez výhrad“.

Šebestěnice 25.4.2013

Vyvěšeno: 25.4.2013

Sejmuto:

Schváleno:

VZHLEDEM K TECHNICKÝM PROBLÉMŮM S PŘIPOJENÍM JEDNOTLIVÝCH SOUBORŮ JSOU VŠECHNY PŘÍLOHY PŘIPRAVENY K NAHLÉNUTÍ V KANCELÁŘI OBECNÍHO ÚŘADU

Kraj: Středočeský

Okres: Kutná Hora

Pověřený úřad: MěÚ Čáslav